Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, hiệu phó trường đại học

31/01/2022 17:08
Ngọc Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký các Quyết định liên quan đến công tác nhân sự, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, bà Đặng Thị Thu Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bà Đặng Thị Thu Hương được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Lê Trung Thành, chủ nhiệm khoa Quốc tế giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Quốc tế. Ông Lê Trung Thành tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của chủ nhiệm khoa Quốc tế cho đến khi chấm dứt hoạt động của khoa Quốc tế; được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ảnh minh họa: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ảnh minh họa: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng bổ nhiệm nhiều Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế, gồm ông Nguyễn Quang Thuận, ông Trần Anh Hào, ông Nguyễn Văn Định.

Bổ nhiệm ông Hoàng Đình Phi, chủ nhiệm khoa Quản trị và Kinh doanh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh. Ông Hoàng Đình Phi tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của chủ nhiệm khoa Quản trị và Kinh doanh cho đến khi chấm dứt hoạt động của khoa Quản trị và Kinh doanh.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó chủ nhiệm khoa Quản trị và Kinh doanh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh. Ông Nguyễn Ngọc Thắng tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Phó Chủ nhiệm khoa Quản trị và Kinh doanh cho đến khi chấm dứt hoạt động của khoa Quản trị và Kinh doanh.

Đồng thời, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quý Thanh giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục kể từ ngày 15/3, ông Trịnh Thanh Ba giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ ngày 23/2.

Ngọc Ánh