Nữ sinh nghèo mồ côi đậu hai trường đại học

 Nữ sinh nghèo mồ côi đậu hai trường đại học
(GDVN) - Không cha, nhà thuộc diện đặc biệt nghèo, mẹ hay đau bệnh… Trần Đoàn Thảo Nguyên (thôn Quan Châu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng), đậu 2 trường ĐH với số điểm cao, nhưng ước mơ giảng đường vẫn đầy chông chênh phía trước.