Đại học FPT giành 5 sao cho tỉ lệ việc làm

Đại học FPT giành 5 sao cho tỉ lệ việc làm
(GDVN)-Trường Đại học FPT chính thức khẳng định chất lượng đào tạo gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường nhân sự chất lượng cao theo chuẩn quốc tế của QS.