Đại học Thái Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển đại học chính quy 2021

28/08/2021 08:59
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại học Thái Nguyên công bố điểm sàn tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Trong đó, Trường Đại học Y Dược có mức điểm sàn cao nhất, dao động từ 19 đến 22 điểm. Hai ngành có điểm sàn cao nhất là ngành Y khoa và ngành Răng - Hàm - Mặt.

Điểm sàn của Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp đều dao động từ 15 đến 19 điểm, 13 ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm có mức điểm sàn từ 19 điểm.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh từ 16 điểm đối với chương trình đại trà và từ 18 điểm đối với chương trình chất lượng cao.

22 ngành của Trường Đại học Nông Lâm đều có điểm sàn từ 15 điểm.

Trường Đại học khoa học có điểm sàn xét tuyển đại học chính quy từ 15 đến 20 điểm. Trong đó, ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh thuộc Chương trình chất lượng cao là 20 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông dao động từ 16 đến 19 điểm. Ngành Kỹ thuật phần mềm Chương trình liên kết quốc tế và ngành Công nghệ thông tin Chương trình chất lượng cao có điểm sàn cao nhất là 19 điểm.

Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy của 4 ngành đều từ 15 điểm.

Phân hiệu của Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai có mức điểm sàn từ 14,50 đến 19 điểm.

Điểm sàn từng trường và từng ngành cụ thể như sau:

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp:

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh:

Trường Đại học Nông Lâm:

Trường Đại học Sư phạm:

Trường Đại học Y Dược:

Trường Đại học Khoa học:

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông:

Trường Đại học Ngoại ngữ:

Khoa Quốc tế:

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai:

Phạm Minh