Đại học Thái Nguyên tặng trang thiết bị chống Covid-19 cho tỉnh Luông Pha Băng

09/09/2020 10:17
THANH LOAN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Số quà bao gồm 10 máy rửa tay sát khuẩn tự động, 05 máy đo thân nhiệt tự động, 900 chai dung dịch rửa tay khô kháng khuẩn.

Ngày 8/9, tại cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Giáo sư Phạm Hồng Quang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã trao tặng trang thiết bị hỗ trợ công tác phòng chống Covid – 19 cho tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Số quà bao gồm 10 máy rửa tay sát khuẩn tự động, 05 máy đo thân nhiệt tự động, 900 chai dung dịch rửa tay khô kháng khuẩn do các nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên nghiên cứu sản xuất, chế tạo để hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang - Giám đốc Đại học Thái Nguyên và đồng chí Bun – Thiêm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Luông Pha Băng ký biên bản bàn giao trang thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch Covid - 19 cho tỉnh Luông Pha Băng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang - Giám đốc Đại học Thái Nguyên và đồng chí Bun – Thiêm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Luông Pha Băng ký biên bản bàn giao trang thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch Covid - 19 cho tỉnh Luông Pha Băng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trước đó, Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên cũng đã tặng cho các cơ quan, đơn vị, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh hàng trăm máy đo thân nhiệt tự động, máy rửa tay sát khuẩn tự động, hàng vạn chai dung dịch rửa tay khô kháng khuẩn.

Đại học Thái Nguyên là một trong 3 đại học vùng, được thành lập năm 1994 theo Nghị định 31/CP của Chính phủ.

Đại học Thái Nguyên được xác định trong Luật số 34/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học là đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước; là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của khu vực Trung du, miền núi Bắc bộ và đa ngành; có nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và quản lý có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ gắn với đào tạo và phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước.

THANH LOAN