Đại hội XIII diễn ra từ ngày 25/1/ 2021 đến 2/2/2021

24/12/2020 06:00
Theo VOV
GDVN- Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.
Đại hội XIII diễn ra từ ngày 25/1/ 2021 đến 2/2/2021 ảnh 1

Đại hội XIII sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo VOV