Cô ơi, hình này thì con được mấy điểm?

Cô ơi, hình này thì con được mấy điểm?
(GDVN) - Hơn một tuần sau ngày "không chấm điểm", cô nhận được nhiều câu hỏi khác nhau: Cô ơi, tại sao con không có điểm? Với nhận xét thế này thì con được mấy điểm?...