Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9)

19/05/2012 14:39
Hải Jolie (TH)
(GDVN) - Bảng xếp hạng Hệ thống giáo dục Đại học thế giới của tạp chí Times (Times Higher Education)  là bảng xếp hạng quốc tế toàn diện và uy tín.
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 1
51. Delft University of Technology, Netherlands
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 2
52. Karolinska Institute, Sweden
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 3
53. University of Manchester, United Kingdom
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 4
54. Ohio State University, United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 5
55. Osaka University, Japan
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 6
56. Pennsylvania State University, United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 7
57. University of California Santa Barbara, United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 8
58. Seoul National University, Republic of Korea
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 9
59. Tohoku University, Japan
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 10
60. Tokyo Institute of Technology, Japan
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 11
61. École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 12
62. Hebrew University of Jerusalem, Israel
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 13
63. Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 14
64. Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 15

65. King's College London, United Kingdom

Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 16
66. Technische Universität München, Germany
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 17
67. University of Pittsburgh, United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 18
68. University of São Paulo, Brazil
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 19
69. University of Southern California, United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 20
70. National Taiwan University, Taiwan
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 21
71. University of Amsterdam, Netherlands
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 22
72. Universität Heidelberg, Germany
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 23
73. Michigan State University, United States
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 24
74. Université Paris-Sorbonne, France
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P9) ảnh 25
75. University of Queensland Australia, Australia

aa

Hải Jolie (TH)