Hà Nội dừng hàng loạt dự án BOT, BT

Hà Nội dừng hàng loạt dự án BOT, BT
UBND thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả rà soát các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), BT (xây dựng - chuyển giao).