"Bóng dáng VNEN trong chương trình mới"

"Bóng dáng VNEN trong chương trình mới"
(GDVN) - Nhiều giáo viên đang lo ngại kịch bản VNEN sẽ được tái diễn khiến họ mệt bở hơi tai nhưng học sinh cũng chẳng thể có được kiến thức chuyên sâu.