Nhận xét về đề thi môn ngữ Văn năm nay

Nhận xét về đề thi môn ngữ Văn năm nay
(GDVN) - Đề Ngữ Văn hay, bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng, gần với đề minh họa, đề quen thuộc với học sinh, đảm bảo mức độ phân hóa, phát huy được tính sáng tạo.