ĐHQGHN triển khai chương trình gói học bổng cho sinh viên ngành Khoa học Cơ bản

06/07/2022 09:44
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo đó, sinh viên sẽ được miễn học phí, miễn phí chỗ ở nội trú, ưu tiên tham gia nghiên cứu khoa học và chương trình ươm tạo nhà khoa học,...

Năm học 2022 -2023, Đại học Quốc gia hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm các suất học bổng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với gói học bổng gồm: miễn học phí, miễn phí chỗ ở nội trú, ưu tiên tham gia nghiên cứu khoa học và chương trình ươm tạo nhà khoa học, ưu tiên khi xét các học bổng khác và hỗ trợ sinh hoạt phí 20 triệu đồng/năm học.

Các ngành đào tạo triển khai chương trình học bổng của hai trường đại học:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: (1) Tài năng Toán học, (2) Tài năng Vật lý, (3) Tài năng Hóa học, (4) Tài năng Sinh học, (5) Địa lý tự nhiên, (6) Địa chất học, (7) Tài nguyên và môi trường nước, (8) Hải dương học, (9) Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: (1) Hán Nôm, (2) Lịch sử, (3) Triết học (4) Tôn giáo học, (5) Chính trị học, (6) Nhân học, (7) Việt Nam học, (8) Ngôn ngữ học, (9) Văn học.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân chủ trì cuộc họp triển khai các chương trình học bổng nhập học vào năm 2022 (ảnh: VNU)

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân chủ trì cuộc họp triển khai các chương trình học bổng nhập học vào năm 2022 (ảnh: VNU)

Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên Đinh Văn Dũng đã báo cáo về công việc triển khai chủ trương xây dựng phương án học bổng thu hút sinh viên xuất sắc đầu vào của các trường đại học. Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tập trung đầu tư, phân bổ quỹ quỹ học bổng dành cho các ngành khoa học cơ bản nhằm thu hút đầu vào và khích lệ, động viên người học đạt kết quả cao trong học tập, nghiên cứu.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải đề nghị các trường cân đối lại ngân sách nhằm phân bổ đồng đều, thống nhất mỗi ngành học cơ bản có 10% sinh viên được học bổng này nhằm thu hút sinh viên theo học. Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ xây dựng chính sách học bổng đồng bộ, thu hút nhà tài trợ cho quỹ học bổng để quỹ lớn hơn, thu hút sinh viên theo học nhiều hơn nữa.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã chia sẻ nhiều ý kiến nhằm có các chính sách học bổng nhằm giúp các sinh viên có động lực phấn đấu trong suốt quá trình học tập. Tạo điều kiện tối đa cho sinh viên, thu hút nhiều sinh viên theo học.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân nhấn mạnh: Chương trình học bổng rất cần thiết để thu hút sinh viên giỏi đăng kí nhập học vào các ngành khoa học cơ bản, qua đó khẳng định thương hiệu đào tạo chất lượng cao của Đại học Quốc gia Hà Nội. Để có nguồn học bổng tốt nhất cho người học, cần có sự kết hợp tổng thể các nguồn học bổng trong và ngoài ngân sách. Các đơn vị cần tăng cường đầu tư hướng tới mục tiêu trên.

Được biết, trong thời gian vừa qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang đưa ra nhiều chính sách, chương trình học bổng ngân sách, ngoài ngân sách nhằm khuyến khích tinh thần học tập cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó có thành tích xuất sắc trong học tập. Năm học 2022 - 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tiếp tục quản lý, triển khai số lượng 15 chương trình học bổng ngoài ngân sách với trị giá tổng khoảng 6,3 tỷ đồng (lớn nhất là 2000 USD/suất, thấp nhất khoảng 3.500.000 đồng/suất).

Linh Hương