Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm lĩnh vực mới được xếp hạng QS năm 2022

07/04/2022 06:50
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại học Quốc gia Hà Nội có 6/51 lĩnh vực được xếp hạng trong Bảng xếp hạng QS thế giới theo lĩnh vực năm 2022

Ngày 06/04/2022, tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố kết quả bảng xếp hạng 51 lĩnh vực thuộc 5 nhóm lĩnh vực của 1543 cơ sở giáo dục đại học thế giới, với khoảng 14000 chương trình đào tạo.

Trong Bảng xếp hạng QS thế giới theo lĩnh vực năm 2022 (QS WUR by subject 2022), Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục gia tăng vị thế tại các lĩnh vực mũi nhọn khi có 6/51 lĩnh vực được xếp hạng. Ngoài 5 lĩnh vực tiếp tục được xếp hạng (trong đó có 4/5 lĩnh vực gia tăng vị trí xếp hạng), Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 1 lĩnh vực mới được xếp hạng lần đầu tiên là Kỹ thuật điện và điện tử (Engineering – Electrical & Electronic).

Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm lĩnh vực mới được xếp hạng QS năm 2022 ảnh 1

Kết quả xếp hạng theo lĩnh vực (QS WUR by Subject) của Đại học Quốc gia Hà Nội trong 2 năm 2021 và 2022

Trong 6 lĩnh vực được QS xếp hạng trong QS WUR by subject 2022 gồm: Khoa học máy tính và hệ thống thông tin, Cơ kỹ thuật, hàng không và chế tạo, Toán học, Vật lý và thiên văn học, Kinh doanh và Khoa học quản lý và Kỹ thuật điện và điện tử, Đại học Quốc gia Hà Nội có tới 5/6 lĩnh vực thuộc top 500 thế giới – đặc biệt 3 lĩnh vực Toán học (Mathematics); Vật lý và Thiên văn học (Physics & Astronomy) và Kinh doanh và Khoa học quản lý (Business & Management Studies) đều được xếp hạng số 1 tại Việt Nam.

Bảng xếp hạng QS WUR by subject 2022 được xây dựng dựa trên 5 tiêu chí với các trọng số được tùy biến cho phù hợp với các lĩnh vực, bao gồm:

Uy tín học thuật (Academic Reputation)

Uy tín tuyển dụng (Employer Reputation)

Tỉ lệ trích dẫn trung bình trên một bài báo (Citations per paper)

Chỉ số H-index đo lường năng suất và mức độ tác động của các công bố khoa học của đội ngũ giảng viên

Mạng lưới nghiên cứu quốc tế (International Research Network)

Các tiêu chí xếp hạng của QS nhấn mạnh vào đóng góp và tác động của chất lượng đào tạo của một ngành/lĩnh vực đào tạo đối với xã hội (thông qua đánh giá của học giả và nhà tuyển dụng); các đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học (thông qua mức độ trích dẫn và chỉ số H-index) và khả năng quốc tế hóa trong nghiên cứu khoa học (thông qua mạng lưới nghiên cứu quốc tế).

Từ năm 2022, QS bổ sung xếp hạng theo 5 nhóm lĩnh vực. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thể hiện vị thế trong xu hướng nghiên cứu khi có 3/5 nhóm lĩnh vực được xếp hạng là Kỹ thuật và Công nghệ (Engineering & Technology) xếp thứ 386, Khoa học tự nhiên (Natural Sciences) xếp thứ 401-450 và Khoa học xã hội và Quản lý (Social Science & Management) xếp thứ 501-550.

Linh Hương