Điểm chuẩn vào hệ trung cấp các trường công an nhân dân 2023 cao nhất 24,75 điểm

11/09/2023 14:15
Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cục Đào tạo – Bộ Công an vừa công bố điểm chuẩn vào hệ trung cấp các trường Công an nhân dân năm 2023 đối với đối tượng là học sinh phổ thông.

Năm 2023, Bộ Công an bổ sung chỉ tiêu đào tạo trình độ trung cấp chính quy cho học sinh phổ thông (từ 2017 đến 2022 là không có chỉ tiêu dành cho đối tượng này) với 939 chỉ tiêu, chia theo các địa bàn tuyển sinh đối với hệ trung cấp Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (T06), hệ trung cấp Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (T07), hệ trung cấp Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (T08), hệ trung cấp Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I (T09), hệ trung cấp Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (T10).

Theo bảng điểm chuẩn của hệ trung cấp các trường Công an nhân dân của Cục Đào tạo - Bộ Công an, tại khu vực phía Bắc, điểm chuẩn hệ trung cấp Công an nhân dân của nữ dao động từ 19,76 đến 24,75 điểm và từ 16,86 đến 21,39 điểm đối với nam.

Còn tại khu vực phía Nam, điểm chuẩn hệ trung cấp Công an nhân dân đối với nữ dao động từ 18,63 đến 23,84 điểm; từ 11,60 đến 19,58 điểm đối với nam.

Điểm chuẩn vào hệ trung cấp các trường Công an nhân dân năm 2023.

Điểm chuẩn vào hệ trung cấp các trường Công an nhân dân năm 2023.

Như vậy, điểm chuẩn cao nhất hệ trung cấp năm nay là 24,75 điểm đối với nữ phía Bắc, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (T08).

Năm nay, đối với đối tượng là học sinh phổ thông, phương thức xét tuyển vào hệ trung cấp của khối trường Công an nhân dân gồm 2 phương thức, gồm:

Phương thức 1 - xét tuyển thẳng; Phương thức 2 - xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 (điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỷ trọng 60% và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chiếm tỷ lệ 40%).

Ngoài ra, theo kế hoạch dự kiến, điểm chuẩn vào hệ trung cấp Công an nhân dân năm 2023 đối với đối tượng là chiến sĩ nghĩa vụ sẽ được công bố trong tháng 10 năm 2023.

Khánh An