Đính chính thông tin trong quỵết định cấp giấy đăng ký lưu hành

30/11/2019 08:09
Nhật Minh
(GDVN) - Danh mục các thuốc được đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành.

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở đăng ký có thuốc được đính chính về việc đính chính thông tin trong Quỵết định cấp giấy đăng ký lưu hành.

Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được công văn của các cơ sở đăng ký thuôc đê nghị đính chính thông tin trong các Quyết định cấp giấy đăng ký luu hành thuốc và Công văn về việc duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc của Cục Quản lý Dược.

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuốc lưu tại Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Dược thông báo đính chính một số nội dung trong các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành và Công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành đối với các thuôc tại các danh mục cụ thể như sau:
1. Danh mục các thuốc được đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành.

2. Danh mục các thuốc được đính chính thông tin trong công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành.

Nhật Minh