Thông tư 30: Thư gửi ông Hoàng Mai Lê

Thông tư 30: Thư gửi ông Hoàng Mai Lê
(GDVN) - Xin gửi ý kiến của cá nhân tôi, có thể không có ý nghĩa với ông nhưng tôi muốn ông thấy rằng chúng tôi quan tâm tới TT30 và muốn TT30 được mọi người đón nhận.

Đổi mới căn bản và toàn diện tư duy giáo dục

 Đổi mới căn bản và toàn diện tư duy giáo dục
Giáo dục bất cứ nước nào cứ sau một thời gian là phải có những thay đổi lớn, phải đổi mới về nội dung, về phương pháp… để phù hợp với tiến bộ của thời đại vì sản phẩm của giáo dục là con người được kịp thời trang bị hành trang hiện đại để sống hạnh phúc nhất, lao động hiệu quả nhất trong thời đại của mình. Người ta gọi đó là Cải cách giáo dục. Giáo dục Việt Nam cũng phải theo quy luật đó.