Giảng đường 36 giờ không ngủ ở VinUni

Giảng đường 36 giờ không ngủ ở VinUni

GDVN - Sự kiện VinUni Hackathon 2023 đã kết thúc từ lâu nhưng những ấn tượng sâu sắc và kỉ niệm vẫn khiến các sinh viên năm nhất của VinUni không thể nào quên.