Chương trình học bổng VEF năm 2012 - 2013

30/12/2011 09:05
VIED thông báo về 3 chương trình của VEF: Chương trình Học bổng, Chương trình Học giả và Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ Giảng dạy tại Việt Nam.

Các thông báo về 3 chương trình được đăng tải trên trang web của VEF tại địa chỉ: www.vef.gov.

Dưới đây là thông tin về thời hạn nộp hồ sơ và số lượng học bổng/tài trợ của mỗi chương trình:

1. Chương trình Học bổng du học: Đưa các công dân Việt Nam sang Hoa Kỳ theo học các chương trình đào tạo sau đại học tại Hoa Kỳ

a. Chương trình Học bổng, Niên khóa 2012, Quy trình B:

Thời hạn nộp hồ sơ Số lượng suất học bổng/năm

Từ 10:00 sáng, ngày 20 tháng 1 năm 2012 tới 10:00 sáng ngày 8 tháng 3 năm 2012 (theo giờ Việt Nam)

Tối đa 45 suất học bổng cho cả hai Quy trình A và B

b. Chương trình Học bổng, Niên khóa 2013:

Thời hạn nộp hồ sơ Số lượng suất học bổng/năm

Từ 10:00 sáng ngày 10 tháng 2 năm 2012 tới 10:00 sáng ngày 10 tháng 4 năm 2012 (theo giờ Việt Nam)

Tối đa 45 suất học bổng cho cả hai Quy trình A và B

2. Chương trình Học giả, Năm học 2012- 2013: Tài trợ cho các công dân Việt Nam đã có bằng tiến sĩ có cơ hội phát triển chuyên môn thông qua các khóa học, các hoạt động nghiên cứu, và/hoặc quan sát tại Hoa Kỳ

Thời hạn nộp hồ sơ Số lượng suất học bổng/năm

Từ 10:00 sáng ngày 5 tháng 12 năm 2011 tới 10:00 sáng ngày 10 tháng 2 năm 2012 (theo giờ Việt Nam)

Tối đa 03 suất học bổng

Đối với Chương trình Học giả, Năm học 2013-2014

VEF chuyển thời gian thông báo và hạn nộp hồ sơ dành cho Niên khóa 2013 lên sớm hơn nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên có thêm thời gian lập kế hoạch và chuẩn bị cho chương trình của mình tại các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ. Chương trình Học giả Niên khóa 2013 sẽ được thông báo vào ngày 13 tháng 2 năm 2012; hồ sơ trực tuyến sẽ được mở vào ngày 10 tháng 3 năm 2012 và hạn chót nhận hồ sơ là ngày 2 tháng 5 năm 2012. Các ứng viên vòng cuối của Niên khóa 2013 sẽ được phỏng vấn trực tiếp tại Việt Nam vào đầu tháng 8 năm 2012.

3. Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam, Năm học 2012-2013: Tài trợ cho các giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại các trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam từ một đến hai học kỳ bằng phương pháp giảng dạy trực tiếp tại Việt Nam hoặc qua cầu truyền hình từ Hoa Kỳ
Thời hạn nộp hồ sơ Số lượng suất học bổng/năm

Từ ngày 5 tháng 12 năm 2011 tới ngày 10 tháng 2 năm 2012 (theo giờ chuẩn miền Đông, Hoa Kỳ)

Tối đa 05 suất học bổng

Đối với Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam, Năm học 2013-2014

VEF chuyển thời gian thông báo và hạn nộp hồ sơ dành cho Niên khóa 2013 lên sớm hơn nhằm tạo điều kiện cho các Giáo sư Hoa Kỳ có thêm thời gian để lập kế hoạch và chuẩn bị cho việc lên đường sang Việt Nam cũng như hoạt động giảng dạy tại (các) đơn vị tiếp nhận ở Việt Nam. Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam năm học 2013-2014 sẽ được thông báo vào giữa tháng 2 năm 2012; hồ sơ trực tuyến sẽ được mở vào ngày 6 tháng 6 năm 2012; và hạn chót nhận hồ sơ là ngày 31 tháng 8 năm 2012.

Để biết thêm thông tin chi tiết về VEF và các chương trình của Quỹ Giáo dục Việt Nam, xin truy cập trang web: www.vef.gov