Học bổng IMESS 2012

05/04/2012 09:37 Theo Bee
Học bổng IMESS 2012 - học bổng thạc sĩ quốc tế về kinh tế, nhà nước và xã hội đang được cấp cho các ứng viên từ châu Âu và không thuộc châu Âu.

Học bổng IMESS 2012 - học bổng thạc sĩ quốc tế về kinh tế, nhà nước và xã hội đang được cấp cho các ứng viên từ châu Âu và không thuộc châu Âu.

Ảnh: interscholarship.com

Điều kiện xét học bổng:

-Ứng viên đã từng nghiên cứu về Kinh tế vĩ mô và vi mô trong chương trình học lấy bằng cử nhân.

-Nếu bằng cử nhân của ứng viên không liên quan đến các lĩnh vực trên thì ứng viên phải chứng minh được niềm đam mê đối với IMESS thông qua các câu hỏi bổ sung.

IMESS là chương trình thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh, kéo dài 2 năm, được công nhận bởi nhiều trường đại học hàng đầu châu Âu, đứng đầu là trường University College London (UCL) – từng được xếp hạng top 5 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2009. Ngoài ra, chương trình cũng được tài trợ bởi nhiều đối tác như các ngân hàng, doanh nghiệp, thư viện, tổ chức phi chính phủ…

Cách nộp đơn: Nộp trực tuyến

Hạn chót nộp hồ sơ: 27/4/2012 (đối với các ứng viên không thuộc EU)

Thông tin tham khảo thêm tại địa chỉ: imess.eu/applications.php

Theo Bee