Sản phẩm cho vay du học của ngân hàng Nam Việt

26/03/2012 15:26 Theo Navibank
(GDVN) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt là một trong những ngân hàng cung cấp dịch vụ cho vay du học với thời hạn lâu nhất (05 năm)

Đặc tính sản phẩm:

•Mục đích vay: Đóng học phí, trang trải chi phí sinh hoạt cho du học sinh và các chi phí hợp lý khác.

•Mức vay: Theo nhu cầu sử dụng thực tế và khả năng trả nợ của khách hàng (mức vay so với giá trị tài sản bảo đảm thực hiện theo Quy định về bảo đảm tiền vay).

•Thời hạn vay: Tối đa 05 năm.

•Hình thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng. Gốc trả hàng tháng, quý hoặc 06 tháng.

•Lãi suất vay theo quy định của Ngân hàng tại từng thời điểm cụ thể, tiền lãi tính trên dư nợ giảm dần.

•Đồng tiền cho vay: VND.

Đối tượng và điều kiện vay vốn

•Đối tượng vay vốn là cá nhân người Việt Nam là thân nhân của du học sinh.

•Có thu nhập ổn định, bảo đảm khả năng trả nợ ngân hàng.

•Có tài sản bảo đảm theo quy định của Ngân hàng, bao gồm thế chấp, cầm cố bằng tài sản của khách hàng vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba.

•Các điều kiện khác theo quy định của Ngân hàng.


Hồ sơ vay vốn

•Giấy đề nghị vay vốn, Phương án vay vốn (theo mẫu của Ngân hàng).

•Giấy CMND, hộ khẩu và hồ sơ chứng minh mối quan hệ giữa khách hàng vay và của du học sinh.

•Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ như Hợp đồng lao động, Giấy xác nhận lương, Hợp đồng cho thuê nhà, Hợp đồng cho thuê xe,… của khách hàng vay.

•Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn như giấy báo nhập học, thông báo đóng học phí,…

•Hồ sơ tài sản bảo đảm.

•Các hồ sơ khác theo quy định của Ngân hàng.

Thông tin liên hệ

Website: http://www.navibank.com.vn | Email: navibank@navibank.com.vn

Địa chỉ: 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh | Tel: (08) 38.216.216 | Fax: (08) 39.142.738

Điểm nóng
Cho vay du học của ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
Dịch vụ cho vay du học của ngân hàng Tiên Phong
Cho vay du học của NH Đại Á Dịch vụ cho vay du học của NH SeaBank
Dịch vụ cho vay du học của NH Maritime Bank Dịch vụ cho vay du học của ngân hàng BIDV
Theo Navibank