Thăm quan các trường Đại học ở nước Đức (P3).

15/06/2012 09:33 Hải Jolie (TH)
(GDVN) - Bạn đang có ý định du học Đức, hãy cùng ghé thăm các ngôi trường Đại học ở đây trước đã nhé.
Giessen, University of Giessen
Göttingen, Georg August University of Göttingen
Greifswald, Ernst Moritz Arndt University of Greifswald
Hagen, Fernuniversität Hagen (distance learning; open university)

Halle-Wittenberg, Martin Luther University of Halle-Wittenberg
Hamburg, University of Hamburg
Hamburg, Hamburg University of Applied Sciences
Hamburg, HCU - HafenCity University
Hamburg - Harburg, Hamburg University of Technology - Technische Universität Hamburg - Harburg
Hanover, University of Hannover
Hanover, Protestant University for Applied Sciences Hannover
Heidelberg, Ruprecht Karls University of Heidelberg
Heidelberg, Schiller International University
Hildesheim, University of Hildesheim
Hof/Saale, Hof University of Applied Sciences (Fachhochschule Hof)
Hohenheim, University of Hohenheim
Ilmenau, Technical University of Ilmenau
Jena, Friedrich Schiller University of Jena
Jena, Fachhochschule Jena (University of Applied Sciences Jena)
Kaiserslautern, Kaiserslautern University of Technology
Kaiserslautern, Fachhochschule Kaiserslautern
Karlsruhe, Staatliche Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe, University of Karlsruhe
Karlsruhe, Karlsruhe University of Applied Sciences
Karlsruhe, Akademie der bildenden Künste Karlsruhe (Academy of Arts)
Karlsruhe, Pädagogische Hochschule Karlsruhe (Education of teachers)
Kassel, Universität Kassel
Kempten, Fachhochschule Kempten
Kiel, University of Kiel
Koblenz, University of Koblenz
Konstanz, University of Konstanz
Hải Jolie (TH)