Top 10 đại học ít tốn kém nhất Vương quốc Anh 2012

08/01/2013 11:03 Theo Dân trí/Telegraph
Một nghiên cứu khảo sát 117 trường đại học ở Vương quốc Anh mới đây cho thấy, các trường đại học tại Bắc Ailen, Scotland và vùng Đông Bắc Anh có mức chi phí “dễ chịu” nhất đối với các sinh viên, trong khi hiếm có trường nào tại London lọt vào danh sách.
1. Đại học Ulster - Xếp hạng chất lượng: 60
Giá thuê nhà: 51,10 Bảng/tuần
Học phí: 6000 Bảng/năm
2. Đại học Robert Gordon - Xếp hạng chất lượng: 52
Giá thuê nhà: 70,79 Bảng/tuần
Học phí: 5000 Bảng/năm
3. Đại học Glasgow - Xếp hạng chất lượng: 17
Giá thuê nhà: 70,73 Bảng/tuần
Học phí: 6.750 Bảng/năm
4. Đại học Stirling - Xếp hạng chất lượng: 50
Giá thuê nhà: 62,90 Bảng/tuần
Học phí: 6.750 Bảng/năm
5. Đại học Lancaster - Xếp hạng chất lượng: 9
Giá thuê nhà: 57,46 Bảng/tuần
Học phí: 9000 Bảng/năm
6. Đại học Durham - Xếp hạng chất lượng: 5
Giá thuê nhà: 66,75 Bảng/tuần
Học phí: 9000 Bảng/năm
7. Đại học Oxford - Xếp hạng chất lượng: 3
Giá thuê nhà: 80,12 Bảng/tuần
Học phí: 9000 Bảng/năm
8. Đại học Queen's University Benfast - Xếp hạng chất lượng: 55
Giá thuê nhà: 51,10 Bảng/tuần
Học phí: 9000 Bảng/năm
9. Đại học Coventry - Xếp hạng chất lượng: 65
Giá thuê nhà: 58,50 Bảng/tuần
Học phí: 7.500 Bảng/năm
10. Đại học Birmingham - Xếp hạng chất lượng: 23
Giá thuê nhà: 59,37 Bảng/tuần
Học phí: 9000 Bảng/năm
Theo Dân trí/Telegraph