TOP 50 trường Đại học trên thế giới năm 2014

04/06/2015 15:16 Đức Minh
(GDVN) - Trong danh sách 50 trường Đại học uy tín trên thế giới thì có đến 8 trường đến từ các quốc gia Châu Á...

Dưới đây bảng xếp hạng các trường Đại học trên thế giới năm 2014 của Tạp chí “Time Higher Education World ”.

Tạp chí  “Time Higher Education World“ đã lấy kết quả từ cuộc khảo sát lấy ý kiến của các các học viên và các chuyên gia giáo dục trên thế giới.

Đây là bảng xếp hạng được đánh giá trên mức độ nổi tiếng của thương hiệu và chất lượng đào tạo của các trường Đại học trên thế giới.

Trong danh sách 50 trường Đại học uy tín trên thế giới  thì có đến 8 trường đến từ các quốc gia Châu Á: 3 trường Đại học của Trung Quốc, 3 trường Đại học của Nhật Bản, 1 trường của Hàn Quốc, 1 trường của Singapore.

Qua đây chúng ta có thể nhận thấy giáo dục Châu Á đang dần phát triển và khẳng định được chất lượng và mức độ uy tín trên thế giới. Và du học tại các trường Đại học ở Chấu Á đang là sự lựa chọn của nhiều bạn học sinh trên thế giới.

STT

TÊN TRƯỜNG

QUỐC GIA

1

Harvard University

United State

2

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

United State

3

Stanford University

United State

4

University of Cambridge

United Kingdom

5

University of Oxford

United Kingdom

6

University of California, Berkeley

United State

7

Princeton University

United State

8

Yale Universtity

United State

9

California Institute of Technology (Caltech)

United State

10

University of California, Los Angeles (UCLA)

United State

11

The University of Tokyo

Japan

12

Columbia University

United State

13

Imperial College London

United Kingdom

14

University of Chicago

United State

15

University of Michigan

United State

16

RTH Zurich - SWISS Federal Institute of Technology

Switzerland

17

Cornell University

United State

18

Johns Hopkins University

United State

19

Kyoto University

Japan

20

University of Toronto

Canada

21

National University of Singapore (NUS)

Singapore

22

University of Pennsylvania

United State

23

University of IIIois at Urbana Champaign

United State

24

London School of Economics and Political Science

United Kingdom

25

University College London (UCL)

United Kingdom

26

Seoul National University

Republic of Korea

27

New York of University

United State

28

University of Wisconsin - Madison

United State

29

Carnegie Mellon University

United State

30

Duke University

United State

31

University of Washington

United State

32

University of California, San Francisco

United State

33

University of Bristish Columbia

Canada

34

McGill University

Canada

35

University of Texas at Austin

United State

36

Tsinghua University

China

37

Northwestern University

United State

38

Georgia Institute off Technology

United State

39

Pennsylvania State University

United State

40

University off California at San Diego

United State

41

Peking University

China

42

Delft University of Technology

Netherland

43

The University of Hongkong

China

44

King ‘s College London

United Kingdom

45

University of Melbourne

Australia

46

University of Edinburgh

United Kingdom

47

Luwig- Maxmilians-Universitat Munchen

Germany

48

Purdue University

United State

49

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Switzerland

50

Osaka University

Japan

Đức Minh