Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn

18/05/2012 08:52 thestudentsurvey
(GDVN) - Năm 2011, National Student Survey (NSS) tiến hành khảo sát trên 265.000 sinh viên năm cuối của 120 trường Đại học trên toàn Vương quốc Anh,  để  ghi nhận những đánh giá của sinh viên về trường đại học dựa trên 22 câu hỏi về các tiêu chí như chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, hỗ trợ sinh viên, quản lý, tài nguyên….
1. University of Oxford

2. University of Cambridge
3. University of Leicester
4. Loughborough University
5. University of Durham
6. University of Bath
7. University of St Andrews
8. University of Glasgow
9. Keele University
10. Aberystwyth University
11. University of Exeter
12. University of Huddersfield
13. University of Bristol
14. University of York
15. Lancaster University
16. Newcastle University
17. University of Surrey
18. Brunel University
19. University of Sheffield
20. Bangor University
thestudentsurvey