Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn

18/05/2012 08:52
thestudentsurvey
(GDVN) - Năm 2011, National Student Survey (NSS) tiến hành khảo sát trên 265.000 sinh viên năm cuối của 120 trường Đại học trên toàn Vương quốc Anh,  để  ghi nhận những đánh giá của sinh viên về trường đại học dựa trên 22 câu hỏi về các tiêu chí như chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, hỗ trợ sinh viên, quản lý, tài nguyên….
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 1
1. University of Oxford
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 2
2. University of Cambridge
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 3
3. University of Leicester
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 4
4. Loughborough University
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 5
5. University of Durham
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 6
6. University of Bath
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 7
7. University of St Andrews
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 8
8. University of Glasgow
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 9
9. Keele University
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 10
10. Aberystwyth University
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 11
11. University of Exeter
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 12
12. University of Huddersfield
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 13
13. University of Bristol
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 14
14. University of York
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 15
15. Lancaster University
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 16
16. Newcastle University
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 17
17. University of Surrey
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 18
18. Brunel University
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 19
19. University of Sheffield
Trường Đại học nào ở Anh được sinh viên lựa chọn ảnh 20
20. Bangor University
thestudentsurvey