Hãng hàng không nào yếu kém nhất hiện nay?

Hãng hàng không nào yếu kém nhất hiện nay?
(GDVN) - Theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Chiến, đề xuất chính sách gây khó doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh là trái với định hướng kiến tạo, phục vụ.