EU: Chưa sẵn sàng kết nạp Ukraine

EU: Chưa sẵn sàng kết nạp Ukraine
(GDVN) - Tuy nhiên, người đứng đầu EC nhấn mạnh rằng cánh cửa gia nhập EU vẫn mở đối với Ukraine và không loại trừ khả năng này sẽ diễn ra trong tương lai.