Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát

04/07/2012 08:23
Mỹ Trinh
(GDVN) - Ronaldo và Irina tình tứ và lãng mạn bên nhau, không biết kỳ nghỉ tuyệt vời này có làm Ronaldo nguôi đi nỗi đau thất bại ở EURO 2012?
Lãng mạn trên du thuyền
Lãng mạn trên du thuyền
Lãng mạn trên du thuyền
Lãng mạn trên du thuyền
Lãng mạn trên du thuyền
Lãng mạn trên du thuyền
Lãng mạn trên du thuyền
Lãng mạn trên du thuyền

Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển

Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển

Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Mỹ Trinh