Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát

04/07/2012 08:23
Mỹ Trinh
(GDVN) - Ronaldo và Irina tình tứ và lãng mạn bên nhau, không biết kỳ nghỉ tuyệt vời này có làm Ronaldo nguôi đi nỗi đau thất bại ở EURO 2012?
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 1
Lãng mạn trên du thuyền
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 2
Lãng mạn trên du thuyền
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 3
Lãng mạn trên du thuyền
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 4
Lãng mạn trên du thuyền

Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 5
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 6
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển

Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 7
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển

Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 8
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 9
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 10
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 11
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 12
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 13
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 14
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 15
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 16
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 17
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 18
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 19
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 20
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Gạt nỗi buồn EURO, Ronaldo đưa người tình Irina Shayk đi nghỉ mát ảnh 21
Tình tứ và cười đùa sảng khoái dưới biển
Mỹ Trinh