Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Quốc gia HN) năm 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Ngoại Ngữ (Đại học QGHN) đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Ngoại Ngữ (Đại học QGHN)
Mã tuyển sinh: QHF
Cụm trường:Quốc gia Hà nội
Tên tiếng Anh: University of Languages and International Studies - VNU
Năm thành lập: 1955
Cơ quanchủ quản: Chính phủ
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Website: //ulis.vnu.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1200
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Ngôn ngữ Anh
D220201 D1
Ngôn ngữ Nga
D220202 D1,D2
Ngôn ngữ Pháp
D220203 D1,D3
Ngôn ngữ Trung Quốc
D220204 D1,D4
Ngôn ngữ Đức
D220205 D1,D5
Ngôn ngữ Nhật
D220209 D1,D6
Ngôn ngữ Hàn Quốc
D220210 D1
Sư phạm tiếng Anh
D140231 D1
Sư phạm tiếng Nga
D140232 D1,D2
Sư phạm tiếng Pháp
D140233 D1,D3
Sư phạm tiếng Trung Quốc
D140234 D1,D4
Sư phạm tiếng Nhật
D140236 D1,D6
Ngôn ngữ Ả rập
D220211 D1
Tiếng Anh - Kinh tế Quốc tế
D220201 D1
Tiếng Anh - Quản trị Kinh doanh
D220201 D1
Tiếng Anh - Tài chính Ngân hàng
D220201 D1

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Trần Trang
Đang tải tin...