Giảm nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm

13/01/2018 07:54
Như Hải
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư “Chương trình hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới, tài khóa 2018 - 2019”.

“Chương trình hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới, tài khóa 2018 - 2019” do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ.

Mục tiêu dài hạn của chương trình là góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giải quyết có hiệu quả các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế và thực hiện thành công Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới giai đoạn 2016 - 2025”.

Giảm nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm ảnh 1
Mục tiêu dài hạn của chương trình là góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giải quyết có hiệu quả các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế. (Ảnh minh họa -nguồn chinhphu.vn).

Kết quả của chương trình là tăng cường pháp chế và nhân lực, tài chính y tế, dược phẩm và các sản phẩm cũng như cung cấp dịch vụ y tế nhằm đạt được mục đích giảm chi tiêu từ tiền túi của hộ gia đình trong tổng chi y tế và tăng tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ phục vụ.

Đồng thời tăng cường năng lực cốt lõi thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR) và sẵn sàng ứng phó với tình huống y tế công cộng khẩn cấp và nâng cao hiệu quả sử dụng viện trợ của WHO cho Việt Nam góp phần nâng cao sức khoẻ của người dân Việt Nam.

Bên cạnh đó giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm, bao gồm HIV/AIDS và viêm gan, lao phổi, sốt rét và các bệnh do véc-tơ khác, các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin cũng như các bệnh không lây.

Giảm nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm ảnh 2Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS

Cơ quan chủ quản của chương trình là Bộ Y tế. Thời gian thực hiện từ 2018 - 2019.

Vốn ODA không hoàn lại của chương trình là 21.104.164 USD, trong đó vốn có sẵn là 11.923.015 USD, vốn sẽ vận động là 9.181.149 USD. Vốn đối ứng tiền mặt là 6,5 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế thực hiện rà soát, đảm bảo việc thực hiện chương trình không trùng lặp với các dự án sử dụng vốn nước ngoài và vốn ngân sách nhà nước khác;

Phối hợp với nhà tài trợ xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện chương trình theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

Như Hải