Theo tôi, không thể bỏ Sao đỏ đi được

Theo tôi, không thể bỏ Sao đỏ đi được
(GDVN) - Hoạt động “tự quản” của học sinh thông qua đội cờ đỏ là phải có. Tại trường học, ai giám sát, theo dõi, đánh giá học sinh tốt, chính xác bằng học sinh (cờ đỏ)?