10 nghề căng thẳng nhất năm 2013

09/01/2013 07:56 Theo VNN
CareerCast.com – trang web tuyển dụng nổi tiếng của Mỹ - đã bình chọn ra 10 nghề nghiệp căng thẳng nhất năm 2013, trong đó có phóng viên, lính cứu hỏa, phi công…

Binh lính 7-8 năm vào nghề

Lương trung bình: 42.042 USD

Nhân viên quân đội cao cấp

Lương trung bình: 196.507 USD

Lính cứu hỏa

Lương trung bình: 42.294 USD

Phi công máy bay thương mại

Lương trung bình: 92.156 USD

Giám đốc quan hệ công chúng

Lương trung bình: 57.610 USD

Giám đốc điều hành cao cấp

Lương trung bình: 101.356 USD

Phóng viên ảnh

Lương trung bình: 29.160 USD

Phóng viên tin tức

Lương trung bình: 36.038 USD

Lái xe taxi

Lương trung bình: 22.463 USD

Cảnh sát
Lương trung bình: 55.067 USD

Theo VNN