12 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ được tuyển sinh trở lại

28/02/2013 07:38 Theo Thanh Niên
Ngày 27.2, Bộ GD-ĐT đã gửi văn bản thông báo cho phép tiếp tục tuyển sinh chuyên ngành đào tạo thạc sĩ đã đủ điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu tới các trường: ĐH Huế, ĐH Bình Dương và ĐH Tài chính - Marketing.

Trước đó, ngày 28.12.2012 Bộ đã có văn bản yêu cầu dừng tuyển sinh 161 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ do chưa đủ yêu cầu đào tạo.

Theo văn bản mới này, Bộ cho biết đã nhận được công văn báo cáo giải trình, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu trong đào tạo thạc sĩ của các trường trên. Sau khi xem xét và đối chiếu với quy định hiện hành, Bộ cho phép tiếp tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2013 với 12 chuyên ngành ở các trường này.

Các chuyên ngành cụ thể gồm quản trị kinh doanh (ĐH Bình Dương); quản trị kinh doanh (ĐH Tài chính - Marketing); quản lý giáo dục, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn lịch sử, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn địa lý, địa lý học, quản lý tài nguyên và môi trường, địa lý tài nguyên và môi trường, công nghệ sinh học, sinh học thực nghiệm, khoa học môi trường, sản phụ khoa (ĐH Huế).

Theo Thanh Niên