2.252 sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bỏ học

17/12/2019 06:45 Việt Dũng
(GDVN) - Tính đến học kỳ 1 của năm học này, đã có 2.252 sinh viên các khóa của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bỏ học.

Theo Phó Giáo sư Lê Văn Tán – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã ký 6 quyết định để cảnh báo đối với 2.252 sinh viên của trường bỏ học trong học kỳ 1 của năm học này.

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: website nhà trường)

Trong tổng số này có gần 1.200 sinh viên hệ đại học chính quy của nhiều niên khóa khác nhau, hơn 1.000 sinh viên hệ cao đẳng chính quy và số còn lại là sinh viên hệ vừa học vừa làm.

Số sinh viên này sẽ bị công khai tên tuổi, ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên trên website nhà trường.

Theo quy chế đào tạo của trường này, số sinh viên này sẽ bị buộc thôi học nếu tiếp tục vắng mặt trong học kỳ 2 của năm học đang diễn ra.

Được thành lập từ năm 2004, là đơn vị giáo dục đại học trực thuộc Bộ Công thương, từ nhiều năm nay, nhà trường luôn là một trong những nơi có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều trong số các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng