3 chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Đà Nẵng đạt chuẩn AUN-QA

28/04/2019 08:00 THANH NHÃ
(GDVN) - Đại học Bách khoa Đà Nẵng trở thành một trong số rất ít các trường Đại học được đánh giá và công nhận chất lượng bởi AUN-QA cho 7 chương trình đào tạo.

Ngày 24/4, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đã được Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường Đại học khu vực ASEAN (AUN-QA) trao chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo đối với 3 chương trình đào tạo gồm: Kiến trúc, Kinh tế Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông.

Trao chứng nhận chất lượng AUN-QA cho các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ảnh: TN

Trước đó, nhà trường đã có 2 chương trình đào tạo là: “chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử - Viễn thông và ngành Hệ thống nhúng” được đánh giá và công nhận đạt chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của giai đoạn 2016 – 2020.

Kết quả đánh giá đạt chuẩn AUN-QA đối với 2 chương trình đào tạo này có tổng số điểm ghi nhận khách quan về chất lượng xếp vào hạng cao nhất Việt Nam từ trước đến nay (trong tất cả các đợt do AUN đánh giá trên phạm vi cả nước).

Năm 2018, trường tiếp tục có 4 chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận chất lượng theo chuẩn AUN-QA, đó là các ngành: Kỹ thuật Điện - Điện tử ; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Dầu khí và Công nghệ Thông tin.

Bức tranh toàn cảnh về giáo dục đại học Việt Nam 5 năm qua

Với kết quả được công bố chính thức, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) trở thành một trong số rất ít các Trường Đại học được đánh giá và công nhận chất lượng bởi AUN-QA cho 7 chương trình đào tạo trong cùng một năm học.

Ngoài ra, nhà trường còn có 3 chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) chuyên ngành Sản xuất tự động;

Tin học công nghiệp và Công nghệ phần mềm được tổ chức Ủy ban văn bằng Kỹ sư Pháp (CTI) đánh giá tái công nhận lần thứ 3 đạt chất lượng đào tạo theo bộ tiêu chuẩn CTI giai đoạn 2017-2023.

Đại học Đà Nẵng cho hay, Đại học Bách khoa là trường đại học đầu tiên ở khu vực miền Trung trong 3 năm liên tiếp có đến 12 chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn khu vực ASEAN (QA); tiêu chuẩn Ủy ban Văn bằng Kỹ sư Cộng hòa Pháp.

Đồng thời, nhà trường cũng là đại học đầu tiên đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam và theo tiêu chuẩn HCERES của Cộng hòa Pháp trong 2 năm liên tiếp.

Đây những cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của trường, góp phần khẳng định uy tín của một học hiệu với cộng đồng, thông qua sự chủ động nâng cao, bảo đảm từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Nỗ lực này của Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng cũng góp phần bảo đảm nguồn nhân lực cho thành phố Đà Nẵng, thỏa mãn yêu cầu xây dựng và phát triển Đà Nẵng theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, chúng tôi đã và đang tiếp tục nghiên cứu thực hiện các khuyến nghị của các tổ chức kiểm định (chất lượng đào tạo) quốc tế và trong nước – đại diện nhà trường khẳng định.

THANH NHÃ