3 trường VN lọt top 1000 trường kinh doanh tốt nhất thế giới

16/04/2011 16:39
Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN dẫn đầu với 112 phiếu bầu; ĐH Kinh tế - TP Hồ Chí Minh với 58 phiếu bầu; CFVG – Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý với 54 phiếu.

Theo bản danh sách thường niên về xếp hạng các trường kinh doanh trên thế giới được website Eduniversal công bố, 3 trường kinh doanh tại Việt Nam Nam  lọt 1000 trường kinh doanh tốt nhất thế giới. Cụ thể là Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN dẫn đầu với 112 phiếu bầu; tiếp theo là ĐH Kinh tế - TP Hồ Chí Minh với 58 phiếu bầu; cuối cùng là CFVG – Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý với 54 phiếu bầu. Thông tin chi tiết được đăng tải tại địa chỉ: http://www.eduniversal.com/business-school-ranking/country/vietnam/231.

Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN

Bảng xếp hạng Eduniversal gồm 1000 trường kinh doanh tốt nhất thế giới được lựa chọn sau khi Ủy ban khoa học quốc tế phân tích hơn 4000 trường đại học chuyên ngành quản lý và quản trị kinh doanh trên toàn thế giới. Phương pháp mà Ủy ban khoa học quốc tế lựa chọn gồm 2 bước. Đầu tiên là hạn ngạch cho mỗi quốc gia dựa trên các tiêu chí về cho giáo dục trên đầu người, tổng sản lượng quốc gia, quy mô dân số và số sinh viên đại học...  Sau khi có hạn ngạch cho mỗi quốc gia, các trường kinh doanh trong quốc gia đó được đánh giá dựa trên sự công nhận của thế giới, được xếp hạng cao trong quốc gia đó, đoạt các giải thưởng quốc gia và quốc tế, thành viên của các hiệp hội về giáo dục, quan hệ đối tác với các trường uy tín trên thế giới,… (Theo GDTĐ)