5 nhóm nhiệm vụ giáo dục trọng tâm năm 2012

15/01/2012 12:00 Thu Hòe
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành giáo dục năm 2012 sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm 2012 sẽ tập trung vào: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất và công tác hợp tác quốc tế.

1. Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục: Trong năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung soạn thảo và ban hành các văn bản quy phạm luật giáo dục. Bộ sẽ có chủ trương ưu tiên soạn thảo và ban hành các văn bản thực hiện Luật Giáo dục, các Nghị quyết của Quốc hội về giáo dục. Tiếp tục bổ sung để hoàn thiện Dự án Luật Giáo dục ĐH cũng được Bộ xác định là nhiệm vụ giáo dục trọng tâm trong năm 2012.

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành giáo dục trong năm 2012 sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện phân cấp quản lý giáo dục cho địa phương, triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”.

Bộ sẽ có kế hoạch xiết chặt và xử lý nghiêm các vi phạm về thu chi trong các cơ sở giáo dục. Công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh ĐH, CĐ, việc cam kết thực hiện cam kết thành lập trường, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, liên kết đào tạo, thanh tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài… cũng sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh trong năm 2012.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục năm 2012: Bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong toàn ngành giáo dục trên phạm vi cả nước.

Cũng trong năm 2012, ngành Giáo dục sẽ triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS và xóa mù chữ cho người lớn

 Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ngăn chặn bạo lực trong học sinh, sinh viên, tìm giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi sai lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi... cũng là nhiệm vụ trọng quan trọng cần được triển khai trong năm 2012.

Tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi HSG quốc gia, thi ĐH, CĐ hệ chính quy 2012…

3. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục năm 2012: Bộ sẽ triển khai thực hiện quy hoạch nguồn nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020, chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm giai đoạn 2011-2020.

Tiếp tục triển khai đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ từ nay đến năm 2020. Xây dựng và triển khai đề án về chính sách thu hút chuyên gia Việt Nam trình độ cao ở nước ngoài về tham gia quản lý và triển khai nghiên cứu khoa học, giảng dạy ĐH giai đoạn 2012-2015.

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm 2012 nhằm xây dựng một nền giáo dục trong sạch và tiến bộ hơn

4. Kế hoạch, tài chính, tăng cường cơ sở vật chất: Ngành Giáo dục sẽ tiếp tục hoàn thiện về cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực tài chính Giáo dục và Đào tạo. Trong năm 2012, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo 2011-2015 và trình Chính phủ phê duyệt đề án di dời một số trường ĐH và CĐ từ nội thành thành phố Hà Nội và TP. HCM đến các khu quy hoạch…

5. Tăng cường liên kết đào tạo quốc tế: Năm 2012, ngành Giáo dục cũng sẽ tăng cường ký kết các điều ước và thỏa thuận quốc tế về Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, Bộ sẽ chỉ đạo thanh tra các cơ sở giáo dục có chương trình hợp tác đào tạo với nước ngoài trên phạm vi toàn quốc.

Công tác cử lưu học sinh đi nước ngoài theo các đề án đã được phê duyệt, tuyển chọn lưu học sinh đi học tập ở nước ngoài… sẽ được đôn đóc đẩy mạnh trong năm 2012. Bên cạnh đó, việc triển khai, xây dựng các trường ĐH xuất sắc và thực hiện tiếp tục “Đề án hợp tác giáo dục đào tạo Việt Nam – Lào giai đoạn 2011-2020” cũng được xác định là một trong nhiệm vụ giáo dục cấp bách trong năm 2012.

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Thu Hòe