8 thí sinh bị đình chỉ khi thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên

27/06/2018 07:00 Thùy Linh
(GDVN) - Theo Ban chỉ đạo thi quốc gia 2018, tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi trong buổi thi Khoa học tự nhiên: 09 thí sinh (08 bị đình chỉ thi; 01 cảnh cáo).

Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 vừa thông tin nhanh về tình hình buổi thi Khoa học tự nhiên kỳ thi quốc gia năm 2018. 

Tổng số đăng kí dự thi là:

Môn Vật lí: 388.358;

Môn Hóa học: 392.619;

Môn Sinh học : 384.650;

Tổng số thí sinh đến dự thi:

Môn Vật lí: 385,829 đạt tỷ lệ  99.34%;

Môn Hóa học: 389.568 , đạt tỷ lệ 99.22%;

Môn Sinh học: 382.182, đạt tỷ lệ 99.35%;

Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi: 09 thí sinh (08 bị đình chỉ thi; 01 cảnh cáo);

Thùy Linh