Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức kiểm tra kì I đề chung

13/11/2019 10:47 Hồ Oanh
(GDVN) - Ngày 05/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra thông báo số: 2186/SGDĐT-GDTrHTX về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I, năm học 2019 - 2020.

Theo đó, thông qua công tác kiểm tra định kỳ để đánh giá thực chất về chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục, từ đó đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong các nhà trường.

Kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức và phân loại được trình độ của học sinh. Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và có tính sư phạm; Phù hợp với chương trình, thời gian quy định của môn kiểm tra, vừa mang tính bao quát vừa thể hiện tư duy chiều sâu kiến thức.

Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức kiểm tra kì I đề chung (Ảnh minh họa: TTXVN)

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra học kì, tiến hành tổ chức kiểm tra theo đúng lịch và báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu theo thời gian quy định.

Đề ra theo chương trình mà Bộ đã ban hành đến hết tuần 17.

Việc tổ chức in sao đề kiểm tra phải đảm bảo an toàn, bảo mật; công tác coi và chấm bài kiểm tra học kì I phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy chế.

Đối với cấp học Trung học cơ sở:

Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 – 2020, các phòng giáo duc và đào tạo lập kế hoạch hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cho học sinh, học viên trên địa bàn, bảo đảm đề ra theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đảm bảo đủ 4 mức độ và các yêu cầu của đề kiểm tra học kì.

Lưu ý kể từ năm học này các phòng, sở giáo dục và đào tạo ra đề kiểm tra chung cho cả học sinh cấp trung học cơ sở của các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn (có học sinh cấp Trung học cơ sở). Trong đó, lịch kiểm tra theo lịch chung toàn tỉnh từ ngày 16/12/2019 đến 21/12/2019.


Học sinh đang có quá nhiều bài kiểm tra theo hướng dẫn của Thông tư 58

Đối với cấp học Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên:

Sở sở Giáo dục và Đào tạo  ra đề 03 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh cho ba khối 10, 11 và 12 của các trường Trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh (kể cả học sinh lớp chuyên).

Thời gian làm bài: Ngữ văn và Toán: 90 phút; Tiếng Anh: 50 phút (chung cho tất cả ba khối).

Hình thức: Môn Toán: Tự luận kết hợp với trắc nghiệm (Khối 10: trắc nghiệm 3,0 điểm, tự luận 7,0 điểm; Khối 11: trắc nghiệm 4,0 điểm, tự luận 6,0 điểm; Khối 12: trắc nghiệm 8,0 điểm, tự luận 2,0 điểm).

Môn Ngữ văn: đề ra theo hình thức tự luận. Môn Tiếng Anh: Tự luận kết hợp trắc nghiệm (Khối 10, 11: trắc nghiệm 6,5 điểm, tự luận 3,5 điểm; Khối 12: trắc nghiệm 8,0 điểm, tự luận 2,0 điểm).

Hồ Oanh