Bao giờ công bố điểm thi quốc gia năm 2018?

02/07/2018 15:25 Linh Hương
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả thi quốc gia năm 2018 cho thí sinh vào ngày 11/7.

Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất đến ngày 10/7, các Hội đồng thi xuất kết quả chấm thi từ phần mềm hỗ trợ chấm thi (do Bộ cung cấp) gửi bảo đảm ở chế độ mật về Cục Quản lý chất lượng để cập nhật kết quả thi vào phần mềm quản lý thi.

Cùng đó, phải hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 11/7.

Sau đó, các Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 11/7.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả thi quốc gia năm 2018 cho thí sinh vào ngày 11/7. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Thí sinh băn khoăn, thắc mắc về điểm các bài thi của mình có thể gửi đơn phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi, từ ngày 11- 20/7 tại nơi đăng ký dự thi.

Chậm nhất ngày 15/7, các Sở Giáo dục và Đào tạo phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vào phần mềm quản lý thi.

Các hội đồng thi sẽ công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tới các thí sinh chậm nhất ngày 17/7.

Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 20/7.

Từ ngày 19/7 cho đến hết 26/7 sẽ cho phép các thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

Linh Hương