Bến Tre chấn chỉnh lạm thu trong năm học mới ở cơ sở giáo dục công lập

21/08/2019 06:42 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre vừa có văn bản chấn chỉnh việc lạm thu từ trong năm học này ở các cơ sở giáo dục công lập.

Ngày 14/8/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre – ông Lê Ngọc Bữu đã ký văn bản 1393/GD&ĐT-KHTC,về việc chấn chỉnh lạm thu đầu từ năm học này ở các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre nhắc Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cần tuyên truyền chủ trương, chấn chỉnh công tác thu, sử dụng có hiệu quả nguồn thu hợp pháp trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2019 – 2020, theo hướng dẫn tại công văn 1016/SGD&ĐT-KHTC ngày 20/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, tại một số cơ sở giáo dục công lập vẫn đang triển khai các nội dung thu không đúng quy định tại công văn nêu trên của Sở.

Bến Tre chấn chỉnh công tác lạm thu trong năm học mới (ảnh minh họa từ baovanhoa.vn)

Tại công văn này nêu rõ, nhà trường không được thu các khoản thu ngoài quy định như: Tiền bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trong nhà trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường, tiền mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho nhà trường, hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, tiền vệ sinh môi trường.

Tiền hỗ trợ các kỳ thi, tiền điện, nước sinh hoạt, tiền giấy kiểm tra, tiền mua vở có logo hình ảnh nhà trường, tiền mua vở tài liệu tham khảo, tiền công của phụ huynh đóng góp thay cho lao động của học sinh.

Ngoài ra, các trường không được tổ chức thu hộ các khoản thu của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, không tổ chức thu tiền mua đồng phục cho học sinh trong nhà trường.

Thanh tra Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi đầu năm tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu, chi không đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo việc chấn chỉnh lạm thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, có hình thức xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân cố ý thực hiện trái những quy định nói trên.

Phương Linh