Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc cải thiện tiền lương cho giáo viên

30/12/2011 13:30 Tường Vi
(GDVN) - Bộ GD ĐT vừa ban hành Quy hoạch Phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 trong đó nhấn mạnh đến cải thiện chế độ cho giáo viên.

Theo Bộ GD&ĐT, những năm qua, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ phục vụ trong các cơ sở giáo dục ngày càng đông đảo, có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, công tác phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đã bộc lộ những hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Bộ GD ĐT quan tâm cải thiện chế độ cho giáo viên

Vì vậy yêu cầu đặt ra trước hết là cần tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) ở các bộ ngành, địa phương theo phương hướng, mục tiêu, yêu cầu, nội dung  đã đề ra trong bản quy hoạch nhân lực của ngành giáo dục.

Bộ chỉ đạo cần quan tâm đến các giải pháp về chế độ, chính sách cho giáo viên, người làm giáo dục. Trong đó nhấn mạnh cải tiến, hoàn thiện chế độ lương và chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo và CBQLGD theo hướng khắc phục những bất cập hiện có, tạo động lực đủ mạnh cho nhà giáo và CBQLGD toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục.

Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách ưu đãi và chế độ nhà công vụ đối với nhà giáo và CBQLGD công tác ở các vùng dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và ở các trường chuyên biệt.

Đảm bảo sự bình đẳng về quyền lợi và trách nhiệm trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và kiểm tra, đánh giá đối với nhà giáo và CBQLGD trong các trường ngoài công lập.

Xây dựng chính sách ưu đãi thích đáng cho đội ngũ nhà giáo bậc cao, thu hút các nhà khoa học đầu ngành, giảng viên giỏi trong và ngoài nước tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong các trường đại học.

Có chính sách để thu hút các nhà giáo có kinh nghiệm, có học hàm, học vị và có sức khỏe, tâm huyết đến tuổi nghỉ hưu tiếp tục tham gia giảng dạy ở các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học. 

Xây dựng và hoàn thiện một số quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, sàng lọc đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Ngoài ra còn có các nhóm giải pháp đổi mới đào tạo nhân lực cho ngành giáo dục; giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực ngành giáo dục, giải pháp hợp tác quốc tế và giải pháp về tài chính.
 

Tường Vi