Bộ GD&ĐT tự đánh giá kết quả năm học 2013-2014

27/07/2014 07:21 Hà Đỗ
(GDVN) - Bộ GD&ĐT đã có báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, ghi nhận nhiều kết quả đạt được đồng thời cũng thừa nhận những tồn tại, hạn chế.

Theo báo cáo tổng kết, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2013-2014. Công tác quản lý giáo dục tiếp tục đổi mới, đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội, đảm bảo độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, cụ thể như sau:

Giáo dục mầm non: Đến nay, cả nước đã có 18 tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 100% các tỉnh, thành phố đã thực hiện chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang loại hình theo quy định. Tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường ở tất cả các độ tuổi đều tăng so với năm học trước.

Ảnh minh hoạ

Giáo dục phổ thông: Các sở GDĐT đã tăng cường chỉ đạo có hiệu quả nhiều giải pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các vi phạm của thí sinh trong kỳ thi đã giảm rất nhiều. Tỷ lệ các bài thi đạt điểm trung bình trở lên ở các môn thi đạt khoảng 80%. Tổ chức thành công Olympic Hóa học lần thứ 46 tại Việt Nam năm 2014 (IChO 2014) từ ngày 21-29/7/2014 ở Hà Nội.

"Đưa ra Quốc hội ...nói như anh Luận ở hội trường là không xong"

(GDVN) - "Đưa ra Quốc hội mà không nói gì đến chuyện kinh phí là không được đâu, nói như anh Luận ở hội trường là không xong", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Giáo dục thường xuyên: Mô hình hoạt động của trung tâm GDTX được tiếp tục củng cố, phát triển theo hướng mỗi huyện có một trung tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề và hướng nghiệp. Nhìn chung, tỷ lệ người biết chữ ở độ tuổi từ 15 trở lên tăng hơn năm học trước. Tuy nhiên, một số tỉnh có điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội khó khăn thì tỷ lệ người mù chữ vẫn còn cao như: Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Sóc Trăng, Long An,...

Giáo dục chuyên nghiệp: Đề án ngoại ngữ 2020 đối với giáo dục chuyên nghiệp được triển khai ở một số địa phương nhưng còn rất chậm, thiếu chỉ đạo của các sở GDĐT.

Giáo dục vùng dân tộc, vùng khó khăn và giáo dục hòa nhập: Hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, dự bị đại học dân tộc tiếp tục được củng cố, phát triển về quy mô, mạng lưới. Tổ chức thành công Hội thi thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ V tại Thái Nguyên, Hội thi VHTT học sinh các trường PTDTNT toàn quốc.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của ngành đã xem xét, đánh giá và khen thưởng như sau:

- Tặng Cờ thi đua của Bộ GDĐT cho 23 Sở GDĐT đạt thành tích xuất sắc trong năm học;

- Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho 19 Sở GDĐT đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học;

- Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho 21 Sở GDĐT theo lĩnh vực công tác hoàn thành xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên, Bộ GD&ĐT cũng thừa nhận một số hạn chế như:

Một số cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục vẫn còn chậm đổi mới, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý giáo dục theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Chất lượng giáo dục nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục. Một số địa phương thiếu giáo viên so với định mức quy định, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học và mở rộng tổ chức bán trú và học 2 buổi/ngày.

Việc mua sắm bổ sung thiết bị chưa quan tâm đến khả năng và hiệu quả sử dụng, gây tốn kém, lãng phí. Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chậm.

Chưa tích cực khắc phục một số tiêu cực, yếu kém trong giáo dục như dạy thêm học thêm tràn lan, thu góp trái qui định, dạy trước lớp 1 cho trẻ mẫu giáo, quá nhiều sổ sách chuyên môn gây khó cho giáo viên, thiếu quan tâm giáo dục ý thức  tự quản, lao động vệ sinh, tự phục vụ trong nhà trường...

Công tác quản lý giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học ở cấp tỉnh chưa thực hiện hiệu quả những công việc được phân cấp cho địa phương, năng lực đội ngũ còn khá nhiều hạn chế.

Hà Đỗ