Bộ Giáo dục điều động 3 lãnh đạo Vụ trưởng, Cục trưởng

08/11/2021 09:06 Thanh Sơn
GDVN-Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã điều động, bổ nhiệm nhân sự cấp cục, vụ ở 3 vị trí.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định thay đổi nhân sự khi điều động 3 lãnh đạo của các cục, vụ gồm Cục Quản lý chất lượng, Cục Cơ sở vật chất và Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

Theo đó, Bộ trưởng điều động ông Phạm Hùng Anh - Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, đến công tác tại Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên. Việc điều động theo quyết định 3998 ngày 5/11/2021, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã điều động, bổ nhiệm nhân sự cấp cục, vụ ở 3 vị trí. Từ trái qua phải là các ông Phạm Hùng Anh, Mai Văn Trinh và Bùi Văn Linh.

Thay vị trí Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất của ông Phạm Hùng Anh là ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng.

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng được giao phụ trách Cục Quản lý chất lượng cho đến khi có quyết định của Bộ trưởng về nhân sự Cục trưởng Cục này.

Cùng ngày, theo quyết định số 3996, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, đến công tác tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Trước đó, ông Bùi Văn Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 4/10/2019.

Thanh Sơn