Bộ Giáo dục trả lời về việc cấp bằng kỹ sư hay cử nhân theo Luật mới

02/08/2020 05:34 Thùy Linh
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho trường đại học cấp bằng kỹ sư đối với những khóa tuyển sinh, đào tạo trước thời điểm Luật 34 có hiệu lực.

Ngày 31/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã có công văn phúc đáp Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội về việc cấp bằng tốt nghiệp của các chương trình đào tạo chuyên sâu, đặc thù theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật số 34) và Nghị định 99/2019/NĐ-CP (Nghị định 99) của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất ý kiến của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về thực hiện Điều 152 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với các ngành đào tạo của giáo dục đại học tuyển sinh và tổ chức đào tạo trước khi Luật 34 (có hiệu lực từ 1/7/2019) thì việc cấp bằng tốt nghiệp được áp dụng theo Luật giáo dục đại học 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Đối với các ngành tuyển sinh, đào tạo từ 1/7/2019, việc cấp bằng tốt nghiệp được áp dụng theo Luật 34, Nghị định 99/2019 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Trên cơ sở nguyên tắc áp dụng văn bản nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát văn bản hiện hành về hướng dẫn nội dung ghi trên văn bằng để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu cần thiết) cho phù hợp và đảm bảo quyền lợi cho người học.

Như vậy, với công văn này, các trường đại học được cấp bằng kỹ sư cho những khóa tuyển sinh trước ngày 1/7/2019 thay vì chỉ được cấp cấp bằng cử nhân theo hướng dẫn trước đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chuyện lạ có thật: Đào tạo nghề lại cấp bằng cử nhân
Chuyện lạ có thật: Đào tạo nghề lại cấp bằng cử nhân

Trước đó, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về việc cấp bằng tốt nghiệp của các chương trình đào tạo kỹ sư.

Văn bản này nêu rõ, qua giám sát việc triển khai thực hiện Luật Giáo dục Đại học, Thường trực Ủy ban nhận được phản ánh, kiến nghị của một số cơ sở giáo dục đại học về việc cấp bằng kỹ sư đối với các khóa học đã tuyển sinh trước khi Luật số 34 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Theo đó, hiện một số cơ sở giáo dục đại học băn khoăn về Thông tư 27/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó quy định nội dung ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học chưa rõ.

Có cơ sở giáo dục đại học nhận được chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo là từ ngày 1/3/2020 cấp bằng cử nhân cho người tốt nghiệp các chương trình đào tạo trình độ đại học có khối lượng học tập dưới 150 tín chỉ. Việc này áp dụng chung cho tất cả các chương trình đào tạo kỹ sư, kể cả các chương trình đào tạo đã tuyển sinh trước ngày Luật số 34, Nghị định 99 có hiệu lực thi hành.

Trong văn bản này, Thường trực Ủy ban đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản báo cáo gửi về Ủy ban, trong đó thể hiện rõ quan điểm của Bộ về nội dung này.

Đồng thời, có hướng dẫn cụ thể và thống nhất trong toàn hệ thống về việc cấp bằng trình độ tương đương và nội dung chính ghi trên văn bằng tốt nghiệp các trình độ đào tạo chuyên sâu, đặc thù, trình độ tương đương đối với các trường hợp đã tuyển sinh và đào tạo trước thời điểm Luật số 34 có hiệu lực thi hành, đảm bảo đúng quy định pháp luật và quyền lợi sinh viên.

Thùy Linh