Bộ Giáo dục trong top 12 Bộ xếp hạng cao về chỉ số cải cách hành chính

05/05/2018 07:40 Ngọc Bích
(GDVN) - Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, ngành được chia thành 2 nhóm. Bộ Giáo dục và Đào tạo nằm trong nhóm có kết quả từ 80 điểm trở lên.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (cải cách hành chính) năm 2017 của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.

Theo đó, kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, ngành được chia thành 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất, đạt kết quả từ 80 điểm trở lên, bao gồm 12 bộ, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngân hàng Nhà nước đạt chỉ số cao nhất với 92,36 điểm. Sau đó lần lượt là các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp hạng cao về chỉ số cải cách hành chính

Đối tượng của bộ chỉ số này là 19 bộ, ngành Trung ương và 63 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí và 79 tiêu chí thành phần.

Thang điểm đánh giá là 100, trong đó điểm tự đánh giá của các bộ (có sự thẩm định của Hội đồng) tối đa là 63,5/100 và điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 36,5/100 điểm.

Chỉ có 06 đơn vị đạt 100% số điểm của tiêu chí “Thực hiện quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy”, bao gồm:

Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là những đơn vị đứng đầu Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy.

6 vấn đề Thủ tướng giao Bộ Giáo dục cần khắc phục càng sớm càng tốt

Bên cạnh đó, các đơn vị này cũng đạt 100% số điểm tại cả 02 tiêu chí khác là “Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao” và “Thực hiện phân cấp quản lý”.

Các Bộ đã chú trọng công tác rà soát biên chế; thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra tại các địa phương theo thẩm quyền, đồng thời có những xử lý kịp thời qua kiểm tra việc thực hiện phân cấp.

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính tại Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy có sự cải thiện đáng kể so với kết quả Chỉ số cải cách hành chính những năm trước đây.

Năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp thứ 18/19, năm 2015, xếp thứ 16/19, năm 2016 xếp thứ 15/19 thì năm nay Bộ đã được xếp thứ 11/19.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng thứ 4/19 các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong bảng xếp hạng về tiêu chí Tác động của cải cách đến bộ máy hành chính nhà nước và chỉ số áp dụng công nghệ thông tin.

Bộ đứng thứ 4/19 các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong bảng xếp hạng kết quả điểm số và chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Bộ cũng đứng thứ 5/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ trong bảng xếp hạng các tiêu chí về Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính 2017 đã phản ánh tương đối sát tình hình triển khai công tác cải cách hành chính tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả chỉ số này có tính tổng hợp, đa chiều, gắn kết việc đánh giá bên trong nội bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo với đánh giá khách quan từ phía người dân, tổ chức.

Được biết, trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập trung triển khai quyết liệt công tác tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao chất lượng ban hành kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch cải cách hành chính đã ban hành.

Ngọc Bích