Bộ Giáo dục và Đào tạo nên chấm thẩm định môn Ngữ văn ở An Giang

31/08/2020 05:47 Sơn Quang Huyến
GDVN- Năm nay, An Giang có điểm trung bình tốt nghiệp trung học phổ thông Ngữ văn cao nhất cả nước (7,682 điểm), cao hơn mức trung bình cả nước 1 điểm.

Năm nay An Giang có điểm trung bình Ngữ văn cao nhất cả nước (7,682 điểm), cao hơn mức trung bình cả nước 1 điểm, trong kỳ thi Tốt nghiệp phổ thông trung học đợt 1 vừa qua.

Dư luận rất bất ngờ khi thống kê cho thấy số điểm cao của An Giang so với chính mình và cả nước “đột biến” đến không ngờ.

Xét về truyền thống điểm trung bình Ngữ văn của An Giang trong kỳ thi Tốt nghiệp phổ thông trung học bốn năm gần đây ta có bảng sau: (Bảng 1)

Xét về số điểm từ 8 trở lên, từ 9 trở lên môn Ngữ văn của An Giang trong kỳ thi Tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2019 và 2020 ta có bảng sau: (Bảng 2)

So sánh số điểm từ 9 trở lên môn Ngữ văn của An Giang trong kỳ thi Tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2019 và 2020 so với cả nước ta có bảng sau: (Bảng 3)

Số lượng thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông của An Giang năm nay là 15.206 trên tổng số 867.000 của cả nước.(4)

Từ Bảng 1, 2, 3 và số liệu (4) ta thấy số điểm môn Ngữ văn của An Giang như đã phân tích ở trên quá bất thường. Có đủ cơ sở cần thiết để đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm thẩm định môn Ngữ văn ở An Giang.

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có ghi:

Điều 34. Chấm thẩm định

1. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định thành lập Hội đồng chấm thẩm định để chấm thẩm định toàn bộ hoặc một phần số bài thi hoặc kiểm tra kết quả phúc khảo của một hoặc một số Hội đồng thi.

2. Hội đồng chấm thẩm định của Bộ GDĐT: Chủ tịch là lãnh đạo Cục QLCL; Phó Chủ tịch là lãnh đạo Cục QLCL hoặc một số đơn vị thuộc Bộ GDĐT; Ủy viên và thư ký là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ GDĐT và một số thành viên là những công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên có trình độ chuyên môn tốt.

3. Người chấm thẩm định không chấm thẩm định bài thi mình đã chấm tại Ban Chấm thi tự luận và Ban Phúc khảo bài thi tự luận.

4. Hội đồng chấm thẩm định của Bộ GDĐT có thẩm quyền quyết định cuối cùng về điểm chính thức của bài thi.

5. Chủ tịch Hội đồng chấm thẩm định quyết định việc tổ chức đối thoại hay không đối thoại giữa những người chấm đợt đầu, chấm phúc khảo và chấm thẩm định.

6. Hội đồng chấm thẩm định của Bộ GDĐT sử dụng con dấu của Cục QLCL.

Theo cá nhân người viết, Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm thẩm định môn Ngữ văn ở An Giang là cần thiết, nếu An Giang không làm đúng quy chế, cần phải có hình thức xử lý như gian lận thi cử ở các địa phương Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La.

Nếu điểm môn Ngữ văn ở An Giang đúng như kết quả đã có, An Giang quả đã thành công lớn nâng cao chất lượng giáo dục rất tốt ngay giữa mùa dịch bệnh Covid-19.

An Giang xứng đáng là điển hình tiên tiến, cần báo cáo tham luận, giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm để cả nước học tập trong dịp tổng kết năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tài liệu tham khảo:

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-15-2020-tt-bgddt-quy-che-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-184251-d1.html

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/an-giang-xep-thu-tu-ca-nuoc-ve-diem-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-post211989.gd

https://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/diem-mon-van-cao-dot-bien-an-giang-hai-qua-ngot-3418092/

Sơn Quang Huyến