Cả nước còn 138.800 người có trình độ đại học trở lên đang thất nghiệp

14/06/2017 09:22 Thùy Linh
(GDVN) - Cả nước hiện có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, trong đó số lao động có trình độ từ đại học trở lên là 138.800 người.

Bản tin thị trường lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng cục Thống kê công bố chiều 9/6 tại Hà Nội cho biết, cả nước hiện có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 8.300 người so với quý 4/2016. 

Trong đó, điểm đáng lưu ý, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên trong quý 1 năm 2017 giảm mạnh so với quý 4 năm 2016.

Cụ thể trong quý 1/2017, số người trong độ tuổi lao động thất nghiệp có trình độ từ đại học trở lên là 138.800 người, giảm 80.000 người so với 218.800 người quý 4/2016 (giảm hơn 36,5%).

Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm trên là 2,79%, giảm mạnh so với 4,43% của quý trước.

Cùng với nhịp giảm của nhóm trình độ đại học, nhóm trình độ cao đẳng cũng giảm 206.000 người thất nghiệp so với quý 4/2016, số liệu thất nghiệp của nhóm này trong quý 1/2017 là 104.200 người.

Nhóm trình độ trung cấp có 83.200 người thất nghiệp, tăng 13.000 người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,08%.

Ở trình độ sơ cấp nghề, số lượng người thất nghiệp quý 1/2017 là 35.300 người, giảm 4.600 người (khoảng 11,4%).

Tỷ lệ thất nghiệp của trình độ này giảm từ 2,17% xuống còn 2,12%.

Kết quả khảo sát của Bản tin thị trường lao động cũng cho thấy một thưc tế, tình trạng thiếu việc làm của người trong độ tuổi lao động lại đang tăng cả về số lượng và tỷ lệ.

Cụ thể, quý 1/2017 có 850.300 người trong độ tuổi lao động thiếu việc làm, tăng 100.700 người so với quý 4/2016 và tăng 29.000 người so với quý 1/2016. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động là 1,82%, tăng nhẹ so với quý 4/2016.

Trong tổng số người thiếu việc làm, có 85% lao động nông thôn, 77% làm việc trong ngành nông lâm thuỷ sản.

Số giờ làm việc bình quân một tuần của lao động thiếu việc làm là 23,6 giờ, bằng 53% tổng số giờ làm việc bình quân của lao động cả nước (45 giờ/tuần).

Thùy Linh