Các trường được lựa chọn phương thức phát hành sách giáo khoa

07/04/2016 07:35 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 5/4, Sở GD&ĐT Hà Nội có Công văn số 1490/SGD&ĐT-KHTC về việc phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2016 - 2017.

Công văn về việc phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2016 - 2017 gửi Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. 

Nội dung cụ thể của văn bản như sau: "Để thực hiện tốt công tác phát hành, quản lý sử dụng sách giáo khoa và các ấn phẩm khác theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngăn chặn các loại sách giáo khoa có chất lượng kém, sai nội dung được phát hành vào trường học ở Hà Nội, Sở GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị phải thực hiện một số yêu cầu".

Ngăn chặn sách giáo khoa kém chất lượng, sai nội dung vào nhà trường (Ảnh: vnexpress.net)

Cụ thể, Trưởng Phòng GD&ĐT các quận huyện và thị xã, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản hướng dẫn về việc phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2016- 2017.

Chỉ đạo các trường lựa chọn phương thức phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm khác theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Phát hiện, xử lý kịp thời sách giáo khoa và ấn phẩm giáo dục khác có chất lượng kém, sai nội dung được phát hành vào nhà trường.

Các đơn vị cung cấp sách giáo khoa và ấn phẩm giáo dục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nhà xuất bản Giáo dục về việc phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm giáo dục nếu không đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Xem chi tiết công văn 1490/SGD&ĐT-KHTC, tại đây

Thùy Linh