Các trường ở Hà Nội chỉ được dạy thêm, học thêm sau ngày 1/8

06/07/2019 07:28 Thùy Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định chỉ được tổ chức ôn tập văn hóa và phụ đạo học sinh yếu kém, dạy thêm, học thêm sau 1/8/2019.

Ngày 5/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn về việc tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2019-2020.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020.

Sở nghiêm cấm các trường tựu trường trái với quy định, tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2019-2020 và tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra khảo sát để xếp học sinh vào lớp đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp.

Ngày 5/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn về việc tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2019-2020.

Các trường lập kế hoạch ôn tập văn hóa, phân công cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy bồi dưỡng cho các đối tượng học sinh yếu, kém có nhu cầu được phụ đạo; quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm của cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị theo đúng quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường đã được ban hành.

Thời gian bắt đầu triển khai ôn tập văn hóa và phụ đạo học sinh yếu kém, dạy thêm, học thêm chỉ được tổ chức sau ngày 1/8/2019.  

Văn bản cũng nêu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường không đúng thời gian quy định, để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm, học thêm trái quy định. 

Thùy Linh